UV-C Germicidal lamp มีคุณสมบัติในการทำลาย DNA ของเชื้อโรค เเละเชื้อรา พร้อม Reflector ช่วยฆ่าเชื้อด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของแสง

TiO2 ทำหน้าที่เป็น impregnated Sheet สร้างเเรงหมุนในอากาศ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ของการฆ่าเชื้อด้วยการเพิ่มระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ ด้วยการลดความเร็วลม  เมื่อใช้ร่วมกับ UV-C จะเกิด  Photo Catalytic Oxidation (PCO) สร้าง HO- ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อตามธรรมชาติ พร้อมทั้งยังช่วยกำจัดสาร VOC (Volatile Organic Compounds) บางส่วนที่หลุดรอดจากการที่ดูดซับด้วย Activated Carbonได้อีกด้วย