ฝุ่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คน ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ ยงฝุ่นมีขนาดเล็ก ร่างกายยิ่งกำจัดยาก ฝุ่นในระดับ PM 2.5 มีความละเอียดสูง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างมาก แต่เครื่องฟอกอากาศ CURA และ CURA life มีระบบไส้กรอง HEPA filter ทำให้สามารถกรองฝุ่นละเอียดในระดับ PM 2.5 ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม