กลุ่มลูกค้า

กลุ่ม รพ./คลินิค/มูลนิธิ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชากุมารเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลปัตตานี

โรงพยาบาลระยอง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลนครปฐม

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คลินิกทันตกรรมสุขสันต์ไมล์พลัส

ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว

คลินิกหมอหล

Dental Square Clinic

โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลินิกฟ. ฟัน ทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมเดนทัลแคร์แอทวังหิน

คลินิกทันตกรรมเดนทัลสไมล์

คลินิกออรัลแควิตี้

คลินิคทันตกรรมบ้านจันทร

คลินิกทันตกรรม ไบรท์สไมล์

คลินิกแพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ กระดูก

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภากาชาดไทย

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง สภากาชาดไทย

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาลบางกรวย

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลพนัสนิค

คลินิกหูคอจมูก สาขานางลิ้นจี่

โรงพยาบาลรัตภูมิ จ.สงขลา

โรงพยาบาลบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี

หมอปุ๋ยคลินิกฝังเข็ม

ทันตกรรมซี สไมล์

บ. ปัญญาเลิศ เดนตัล จก.

คลินิกทันตกรรม วีพี เด็นทัล 

 

 

 

กลุ่มบริษัทและพาณิชย์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามสินธร จำกัด

บริษัท ไทย อกริฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สวนสุขภาพอรุณ จำกัด

บริษิท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด

บริษัท แมร์รีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd.

Thai Hoya Lens LTD.

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด

บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชบุรี ไรซ์มิลล์ จำกัด

บริษัท ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ จำกัด

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

BOOTS RETAIL (THAILAND) LIMITED

บริษัท เดลมาร์ไทย จำกัด

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวิลด์ เจมส์ คอลเลคชั่น จำกัด

Seagate Technology (Thailand) Ltd.

บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

หจก.สงวนฟาร์ม

 

 

 

กลุ่มโรงเรียน / มหาวิทยาลัย

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

มหาวิทยลัยเทคโนโลยีมหานคร

โรงเรียนอนุบาลต้าตี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ELC INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

กลุ่มราชการ

สำนักงานพระราชวัง

การประปาส่วนภูมิภาค

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13

สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 5

สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 6

สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 3

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สุพรรณบุรี

 

กลุ่มห้างสรรพสินค้า

ห้างสรรพสินค้า อมรินทร์ พลาซ่า

ห้างสรรพสินค้า True Digital Park Whizdom 101

ห้างสรรพสินค้า เกสร พลาซ่า

 

กลุ่มโรงแรม

โรงแรมแกรนด์ อันดามัน

 

กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน

Korea Development Bank

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

กลุ่มสวนสนุก

สวนสนุกดรีมเวิลด์