เครื่องฟอกอากาศ CURA อากาศที่ดีเพื่อคนที่คุณรักและห่วงใย มีไส้กรองละเอียด HEPA filter จึงสามารถดักจับฝุ่นละเอียดระดับ PM 2.5 ได้มากกว่า 99%

 

เชื้อโรค

 

การไอ จาม ของผู้ป่วยช่วยแพร่การจายเชื้อโรคในอากาศทำให้ยากต่อการควบคุม ยิ่งในพื้นที่ปิดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอย่างในบ้าน รถ หรือห้องแอร์ การมีเครื่องฟอกอากาศที่ช่วยดักจับ และฆ่าเชื้อ จะลดความเสี่ยงการติดต่อโรคได้  

โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ สามารถแพร่กระจายในอากาศได้โดยอาศัยละอองน้ำมูก น้ำลาย จากการไอและจามของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในปัจจุบัน เราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ปิดซึ่งอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ทำงาน รถยนต์ คอนโดมิเนียม หรือในห้องที่บ้าน รวมถึงพื้นที่สาธารณะซึ่งมีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทั้งสิ้น

 

ฝุ่นละออง

 

 

ปัญหาสุขภาพที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนยุคปัจจุบันคือโรคภูมิแพ้จากฝุ่นละอองในอากาศซึ่งเป็นตัวการสำคัญอย่างหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดภาวะภูมิตอบสนองไวเกิน ยิ่งฝุ่นละเอียดที่มีขนาดเล็กระดับ PM 2.5 ยิ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากเป็นพิเศษ

 

 

 

กลิ่นไม่พึงประสงค์

 

 

 

กลิ่นรบกวนบางชนิดอาจมาจากสารเคมีที่สร้างปัญหาให้กับสุขภาพด้วย การกำจัดกลิ่นรบกวนจึงเป็นปัจจัยที่ไม่อาจมองข้ามได้

 

  

เครื่องฟอกอากาศ CURA

ตอบสนองทุกพื้นที่การใช้งาน

 
เครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อด้วยแสง UV รุ่นตั้งโต๊ะ

แบบตั้งโต๊ะ

เครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อด้วยแสง UV รุ่นตั้งพื้น

แบบตั้งพื้น

เครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อด้วยแสง UV รุ่นแขวนฝ้า

แบบแขวนฝ้า

 

มาตรฐานความปลอดภัย

ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากในประเทศและต่างประเทศ