Articles

ก่อตั้งบริษัท อี.เอส.ที.ซัพพลาย จำกัด

        บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง ก่อตั้งในปี ค.ศ.1979 โดยเน้นการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศในอาคารเป็นหลัก สินค้าและบริการของเราครอบคลุม เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกำจัดความชื้น เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ อุปกรณ์ HVAC  รวมถึงสารเคมีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งทางเรามีฝ่ายวิศวกรรมที่เชี่ยวชาญและฝ่ายบริการที่มีประสบการณ์ พร้อมจะตอบปัญหาของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทได้นำเทคโนโลยีการฟอกอากาศสำหรับภาคพานิชยกรรมและอุตสาหกรรม จากประเทศอเมริกามาผลิตในประเทศไทยภายใต้ชื่อ CURA และHI-END ทางลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราได้การรับรองและดูแลโดยผู้ ผลิตอย่างแท้จริง ปัจจุบันบริษัทเพิ่มจำนวนสินค้าโดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวใน ประเทศ ของสินค้า Potr-A-Cool ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับการแก้ปัญหาความร้อนในอากาศที่เหมาะสำหรับอาคารเปิด หรือกลางแจ้ง และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Profan ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ให้ปริมาณลมที่สูงด้วยความเร็วลมที่ต่ำ

         เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการต่อไปเพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและธุรกิจของลูกค้า

   Timeline บริษัท อี.เอส.ที.ซัพพลาย จำกัด

 

1979

ก่อตั้งบริษัท E.S.T.

บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง ก่อตั้งในปี ค.ศ.1979 โดยเน้นการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศในอาคารเป็นหลัก สินค้าและบริการของเราครอบคลุม เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกำจัดความชื้น เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ อุปกรณ์ HVAC รวมถึงสารเคมีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งทางเรามีฝ่ายวิศวกรรมที่เชี่ยวชาญและฝ่ายบริการที่มีประสบการณ์
1990

เริ่มการผลิตเครื่องฟอกอากาศ และจำหน่ายภายในประเทศ

บริษัทได้นำเทคโนโลยีการฟอกอากาศสำหรับภาคพานิชยกรรมและอุตสาหกรรม จากประเทศอเมริกามาผลิตในประเทศไทยภายใต้ชื่อ HI-END ทางลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราได้การรับรองและดูแลโดยผู้ ผลิตอย่างแท้จริง

 

2000

ผลิตและจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศภายใต้ชื่อ Hi-End

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของทีมงาน ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศ Hi-End ซึ่งได้รับการดูแล เอาใจใส่จากทางผู้ผลิตอย่างจริงจัง
2002

เครื่องปรับลมเย็น

ปัจจุบันบริษัทเพิ่มจำนวนสินค้าโดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ ของสินค้า Potr-A-Cool ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับการแก้ปัญหาความร้อนในอากาศที่เหมาะสำหรับอาคารเปิด หรือกลางแจ้ง 

และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Profan ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ให้ปริมาณลมที่สูงด้วยความเร็วลมที่ต่ำ

 

2012

จำหน่ายเครื่องฟอกอากาศ ภายใต้ชื่อ CURA

ซึ่งในปี 2012 ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ติดปาก และง่ายต่อการเรียกชื่อ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของทีมงาน ทางบริษัทได้ทำการจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศภายใต้ชื่อ CURA โดยเน้นไปที่คุณภาพของการกำจัดเชื้อโรค.
Year?

รางวัลที่เราได้รับ

ติดต่อเรา

บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด
431 หมู่ 2 ถ.โรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 085-8129855 : 086-3428858

Scroll to top